Aktualizacje i zmiany na serwerze studenckim kolos.math.uni.lodz.pl

Aktualizacji uległy obecne polityki bezpieczeństwa oraz aplikacje zainstalowane w systemie (php 5.4, mysql 5.5, system operacyjny CentOS oraz system mailowy). W związku z tym prosimy użytkowników o zalogowanie się na serwer i zweryfikowanie swoich stron www oraz danych pod kątem ewentualnych błędów lub nieprawidłowości. W szczególności prosimy o zweryfikowanie zajętości powierzchni na swoim koncie (ustalono limit 200MB dla użytkowników)

W najbliższym czasie zostanie opublikowany również nowy regulamin, oraz nowy formularz do rejestracji – jego akceptacja będzie konieczna w celu przedłużenia posiadanego konta

Ważna informacja: uległ zmianie port ssh – teraz jest to 9271

ewentualne braki proszę zgłaszać na adres admin@kolos.math.uni.lodz.pl