„Git, czyli jak efektywnie zarządzać kodem” – sekcja CNI Open Source

Zapraszamy na spotkanie koła naukowego Centrum Nauk Informatycznych na wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. Spotkanie odbędzie się w czwartek 15.01.15 o godzinie 18:55 w sali A104

W czasie zajęć zostaną omówione:
– sensowność stosowania systemu kontroli wersji,
– podstawowe komendy Gita, wraz z ich dokładnym opisem,
– sposób migracji już istniejących projektów do repozytorium Gita
– bardziej zaawansowane zastosowania Gita ułatwiające pracę w grupie

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/389631397862946

Plakat GIT CNI

Plakat GIT CNI