Kalendarz dla CZMP

Szukamy chętnych do wykonania oprawy graficznej kalendarza dla CZMP.

„Witam serdecznie, Nawiązując do naszej rozmowy chciałabym prosić o nieodpłatną pomoc przy oprawie graficznej prac dzieci i młodzieży hospitalizowanej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Opracowanie graficzne miałoby służyć stworzeniu kalendarza, którego strony zawierałyby prace plastyczne i krótkie wiersze, związane tematycznie z nazwami poszczególnych miesięcy (materiał jest gotowy). Kalendarz miałby przede wszystkim charakter terapeutyczny. Umieszczony w oddziałach, salach, świetlicach, poradniach szpitalnych i innych dostępnych miejscach dla małych pacjentów Instytutu pokazywałby, iż szpital może być miejscem, gdzie atrakcyjnie spędza się czas rozwijając swoje zdolności, umiejętności i talenty. Pokazywałby także, że szpital nie musi się kojarzyć wyłącznie z bólem, cierpieniem, nieprzyjemnymi zabiegami. Ponadto, jeśli będzie taka wola to na każdej stronie kalendarza mogłoby być umieszczone logo akcentując udział studentów w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży chorej. Jest możliwe również potwierdzenie w formie dokumentu działań w ramach wolontariatu oraz wzbogacenia portfolio twórcy bądź twórców. Na wszelkie sugestie i propozycje związane z oprawą graficzną jestem otwarta pozdrawiam serdecznie Mariola Adamczyk kierownik szkoły szpitalnej w ICZMP wiceprezes stowarzyszenia „Pomóż Szkole w Szpitalu”