Konkurs na prace dyplomowe

Konkurs na prace dyplomowe z zakresu rozwiązań internetowych realizowanych w technologii Java
e-point SA ogłasza V edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace dyplomowe – inżynierskie, licencjackie lub magisterskie – których tematyka dotyczy rozwiązań internetowych realizowanych w technologii Java.

W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich o profilu informatycznym, którzy złożą i obronią z wynikiem pozytywnym pracę dyplomową.

Celem konkursu jest zainteresowanie studentów technologią Java/J2EE oraz tworzeniem systemów transakcyjnych dostępnych w Internecie. Mamy nadzieję, że perspektywa udziału w konkursie i/lub przyszłej pracy w naszej firmie będzie miała wpływ na dokonywane podczas studiów wybory przedmiotów, kierunków kształcenia lub specjalizacji.

Nagrody:

  • 7 tys. zł – za zajęcie I miejsca,
  • 5 tys. zł – za zajęcie II miejsca,
  • 3 tys. zł – za zajęcie III miejsca.

Terminy:
Zgłaszanie prac upływa 30 listopada 2010 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 10 stycznia 2011 r.
http://www.e-point.pl/u235/navi/30419