Nowe spotkania grupy Linux/Sysadmin

Po przerwie wakacyjnej wracamy ze spotkaniami grupy Linux/Sysadmin w nowym roku akademickim 2014/2015.

Powracamy z inicjatywą spotkań grupy Linux/Sysadmin na których uczestnicy mogą poznać od praktycznej strony tematykę administracji systemami operacyjnymi Linux oraz ogólnie tematykę zarządania serwerami i siecią komputerową.

Pierwsze spotkanie planowane jest na koniec października. Dokładny termin zostanie zamieszczony na stronie grupy oraz rozesłany mailowo (zapisy w sidebarze po prawej)

Prosimy tym samym o udzielenie odpowiedzi w ankiecie, dotyczącej terminu spotkań w tym semestrze

Najbardziej wygodnym terminem dla ciebie na spotkania grupy Linux/Sysadmin SCI: