O nas

Studenckie Centrum Informatyczne (SCI) jest organizacją studencką działającą przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Zrzesza ona studentów, którzy w ramach wolnego czasu chcą rozwijać swoje umiejętności, poznać nowe technologie oraz zdobyć doświadczenie w praktycznej pracy.

Działalność SCI polega przede wszystkim na organizowaniu wykładów, zajęć praktycznych, kursów, obozów naukowych i konferencji. Zajęcia dodatkowe pozwalają studentom zdobywać wiedzę z zakresu szeregu nowości informatycznych i w znacznej mierze wykraczają poza zakres programowy tradycyjnych studiów informatycznych. W organizowanych przez SCI szkoleniach, prezentacjach i konkursach biorą również udział uczniowie szkół średnich.

Oprócz tego studenci, którzy aktywnie działają w SCI, mają możliwość pracy m.in. jako administratorzy serwerów i pracowni komputerowych, webmasterzy serwisów internetowych, programiści, graficy. SCI stara się także pomagać przy realizacji różnych pomysłów i projektów zarówno studentów Wydziału Matematyki, jak i osób oraz organizacji związanych z szeroko pojętą informatyką.

Prowadzimy również większe projekty, jak tworzenie i obsługa strony wydziałowej oraz administracja serwerem studenckim Kolos.

Członkiem SCI może być każdy student UŁ, jak również osoba prywatna pragnąca realizować jego cele statutowe. Obecnie opiekunem SCI jest dr Piotr Fulmański.

Studencie – pamiętaj: WARTO WIEDZIEĆ i UMIEĆ WIĘCEJ !

Statut SCI

Prezes: Łukasz Lisowski, e-mail: lukasz.lisowski[at]gmail.com

Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Banacha 22
90-238 Łódź
e-mail: kontakt@sci.uni.lodz.pl
tel: 42-635-59-90